Zde máme pár informací pro ESET licence, pokud chcete přejít ze stávající na lepší variantu produktu nebo pokud chcete sjednotit více zakoupených produktů do jednoho.

Přechod (upgrade) z předchozí verze na vyšší

  • Pro uživatele platné licence je přechod bezplatný.
  • Při přechodu na vyšší verzi je nutné produkt přeinstalovat.

Přechod z ESET NOD32 Antivirus na ESET Internet Security

  • Přechod je možný za cenu prodloužení licence ESET Internet Security

Přechod z ESET Secure Office na ESET Secure Office+

  • Přechod je možný za cenu prodloužení licence ESET Endpoint Security.

Sjednocení licencí

  • Sjednocení více produktů do stejné expirace všech licencí pro jednoho zákazníka.
  • Sjednocení více licencí stejného produktu do jedné centrální licence pro jednoho zákazníka.

Sjednocení si u nás lze objednat, popřípadě zažádat o výpočet ceny sloučení.

Toto řešení je výhodné pro zákazníka, který si postupně zakoupil více produktů ESET s různými daty expirací. Tyto licence lze sjednotit kdykoliv při jejich prodloužení, do jedné multilicence s jednotnou dobou platnosti. V ceně se zohlední stávající platnost licencí, aby zákazník za stejné období neplatil dvakrát.

Rozšiřování licencí

Při rozšíření licence dochází k sjednocení dat expirace a licence je platná ode dne objednání pro koncový počet stanic. Zákazník tak zaplatí za licenci pro nové stanice, o které rozšiřuje, a také za obnovu stávající licence, kde se bere v úvahu poměr měsíců odpovídající prodloužené době platnosti licence. Počet měsíců, o kolik je původní licence prodloužena = počet měsíců nové licence – počet měsíců zbývajících do expirace původní licence).

Ve vzorci násobíme jednotkovou cenu za novou licenci v celkovém počtu stanic počtem licencí, o které rozšiřujeme. K tomu je přičtena jednotková cena za prodloužení licence v celkovém počtu stanic násobená původním počtem stanic a poměrem měsíců, který odpovídá prodloužené době platnosti licence. V úvahu zde bereme počet měsíců, který ještě u stávající licence zbývá, a ten odečteme od délky platnosti nové licence. Toto číslo vydělíme počtem měsíců nové licence.

U sjednocení a rozšiřování licencí zákazník zároveň získává jednotné uživatelské jméno a heslo platné pro všechny licence. Tyto nové přihlašovací údaje jednoduše přepíše v nastavení programu ESET. Prodloužení licencí je možné na dobu jednoho, dvou nebo tří let. Toto období však musí být delší než počet zbývajících měsíců aktuálně platné licence.